Đồng hồ Rolex của vua Bảo Đại bán giá kỷ lục thế giới

Bỏ ra 50 siêu xe Rolls Royce Phantom cũng chẳng mua được đồng hồ cổ siêu phức tạp Henry Graves Supercomplication này

Những đồng hồ huyền thoại, tuyệt tác thời gian