Ngọc Anh sành điệu đi chọn hàng hiệu

Ca sĩ Ngọc Anh thanh lịch, kiêu sa với váy hiệu