Diễm My 9X gây chú ý khi đeo đồng hồ 600 triệu đi sự kiện