Lệ Quyên xách túi hơn 1 tỷ đồng cùng ông xã đi sự kiện