Lý Nhã Kỳ xách túi Hermes Kelly 400 triệu đồng

Kho túi hàng hiệu khổng lồ của Lý Nhã Kỳ

Nhìn lại trang phục đẳng cấp của Lý Nhã Kỳ sau 3 ngày ‘khuấy đảo’ Cannes