Vertu đổi chủ lần 3 trong 5 năm, về tay 'kẻ thù' của Nokia

Điện thoại đầu tiên của Vertu có RAM 4GB