Vertu Cobra Limited Edition chính thức ra mắt, giao hàng bằng trực thăng