255 triệu chế tác kim cương cho Vertu bản giới hạn