Ngắm mẫu Vertu Signature Touch được chế tác giá 500 triệu đồng

Điện thoại đầu tiên của Vertu có RAM 4GB