Nhà sản xuất Hermes lên tiếng về túi Birkin siêu đắt của Ngọc Trinh